måndag 21 februari 2011

Årsmöte 2011

Årsmöte hölls den 18 februari 2011.

För verksamhetsåret 2011 valdes följande styrelse:

Ordförande: Lasse Danielsson
Vice ordförande: Karin Andersson
Kassör: Josefin Svensson
Sekreterare: Emil Westblad
Vice sekreterare: Tobias Öholm
Andra vice sekreterare: Anna-Maria Landström
Övrig ledamot: Sandra Röjdén Thyberg
Övrig ledamot: Maria Nygren
Övrig ledamot: Josefine Lundström

Revisorer: Matilda Bondesson, Anna Mårtensson
Valberedning: Christian Bobeck, Fredrik Johansson, Quang Tran

Dokument från årsmöte:

verksamhetsrapport


ekonomisk rapport


revisionsberättelse

lördag 5 juni 2010

Ny styrelse!

Under årsmötet den 4 juni 2010 valdes följande personer till Stalumnistyrelsen 2010.

Ordförande Lasse Danielsson
Vice ordförande Karin Andersson
Kassör Josefin Svensson
Sekreterare Matilda Bondesson
Vice sekreterare Anna-Maria Landström
Institutionsrepresentant -
StaLin-representant Kristoffer Johansson
Övrig ledamot, Linköping Maria Nygren
Sandra Röjdén Thyberg
Övrig ledamot, Örebro Josefine Lundström
Övrig ledamot Tobias Öholm
Emil Westblad
Jouni Ruotsalainen
Mattias Udd

Revisor Anna Mårtensson
Vilhelm Luttemo
Valberedning -


Lycka till!

måndag 10 maj 2010

Stalumnis årsmöte

Nu är det äntligen dags att blåsa lite nytt liv i Stalumniföreningen!

Kallelse till årsmöte för Alumniföreningen för statistiker vid Linköpings Universitet


När? Fredag 4 juni 2010 kl 18.00
Plats? I Actionbase lokaler, Kungsgatan 64 6 tr, Stockholm.

Föreningen bjuder alla medlemmar på öl/läsk och macka.
Några lättsammare inslag utlovas.

Möjlighet att bli medlem på plats.


ALLA VÄLKOMNA!
Kom och mingla !
Träffa de allra nyaste Linköpingsstatistikerna!Förslag till föredragningslista årsmöte 2010

1. Mötet öppnas
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av mötesledamöter:
A. Ordförande
B. Sekreterare
C. Två justeringsmän tillika rösträknare
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Mötets stadgeenliga utlysande
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomiberättelse
8. Styrelsens ansvarsfrihet
9. Val av styrelse för det kommande året:
A. Val av föreningsordförande (1 år)
B. Val av vice ordförande (1 år)
C. Val av föreningskassör (2 år)
D. Val av sekreterare (2 år)
E. Val av vice sekreterare (1 år)
F. Representant från Institutionen
G. Representant från StaLin
H. Övrig ledamot
I. Val av två revisorer
J. Val av valberedning (3 st)
10. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året.
11. Motioner och styrelsens förslag.
12. Fastställande av budget
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

måndag 29 juni 2009

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är tisdag den 1 september kl 18.00-19.30.

I Stockholm samlas vi på Kungsgatan 64 (Actionbase MT's lokaler). Övriga finns med via Skype.

På agendan:
* Nya bloggen
* Stalumnipub (datum)
* Årsmöte (datum, plats, dagordning mm)
* Ekonomirapport

söndag 28 juni 2009

Första inlägget - test

Detta är ett testinlägg för att se hur det hela kommer att se ut :)