måndag 21 februari 2011

Årsmöte 2011

Årsmöte hölls den 18 februari 2011.

För verksamhetsåret 2011 valdes följande styrelse:

Ordförande: Lasse Danielsson
Vice ordförande: Karin Andersson
Kassör: Josefin Svensson
Sekreterare: Emil Westblad
Vice sekreterare: Tobias Öholm
Andra vice sekreterare: Anna-Maria Landström
Övrig ledamot: Sandra Röjdén Thyberg
Övrig ledamot: Maria Nygren
Övrig ledamot: Josefine Lundström

Revisorer: Matilda Bondesson, Anna Mårtensson
Valberedning: Christian Bobeck, Fredrik Johansson, Quang Tran

Dokument från årsmöte:

verksamhetsrapport


ekonomisk rapport


revisionsberättelse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar