lördag 5 juni 2010

Ny styrelse!

Under årsmötet den 4 juni 2010 valdes följande personer till Stalumnistyrelsen 2010.

Ordförande Lasse Danielsson
Vice ordförande Karin Andersson
Kassör Josefin Svensson
Sekreterare Matilda Bondesson
Vice sekreterare Anna-Maria Landström
Institutionsrepresentant -
StaLin-representant Kristoffer Johansson
Övrig ledamot, Linköping Maria Nygren
Sandra Röjdén Thyberg
Övrig ledamot, Örebro Josefine Lundström
Övrig ledamot Tobias Öholm
Emil Westblad
Jouni Ruotsalainen
Mattias Udd

Revisor Anna Mårtensson
Vilhelm Luttemo
Valberedning -


Lycka till!

måndag 10 maj 2010

Stalumnis årsmöte

Nu är det äntligen dags att blåsa lite nytt liv i Stalumniföreningen!

Kallelse till årsmöte för Alumniföreningen för statistiker vid Linköpings Universitet


När? Fredag 4 juni 2010 kl 18.00
Plats? I Actionbase lokaler, Kungsgatan 64 6 tr, Stockholm.

Föreningen bjuder alla medlemmar på öl/läsk och macka.
Några lättsammare inslag utlovas.

Möjlighet att bli medlem på plats.


ALLA VÄLKOMNA!
Kom och mingla !
Träffa de allra nyaste Linköpingsstatistikerna!Förslag till föredragningslista årsmöte 2010

1. Mötet öppnas
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av mötesledamöter:
A. Ordförande
B. Sekreterare
C. Två justeringsmän tillika rösträknare
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Mötets stadgeenliga utlysande
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomiberättelse
8. Styrelsens ansvarsfrihet
9. Val av styrelse för det kommande året:
A. Val av föreningsordförande (1 år)
B. Val av vice ordförande (1 år)
C. Val av föreningskassör (2 år)
D. Val av sekreterare (2 år)
E. Val av vice sekreterare (1 år)
F. Representant från Institutionen
G. Representant från StaLin
H. Övrig ledamot
I. Val av två revisorer
J. Val av valberedning (3 st)
10. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året.
11. Motioner och styrelsens förslag.
12. Fastställande av budget
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas