måndag 10 maj 2010

Stalumnis årsmöte

Nu är det äntligen dags att blåsa lite nytt liv i Stalumniföreningen!

Kallelse till årsmöte för Alumniföreningen för statistiker vid Linköpings Universitet


När? Fredag 4 juni 2010 kl 18.00
Plats? I Actionbase lokaler, Kungsgatan 64 6 tr, Stockholm.

Föreningen bjuder alla medlemmar på öl/läsk och macka.
Några lättsammare inslag utlovas.

Möjlighet att bli medlem på plats.


ALLA VÄLKOMNA!
Kom och mingla !
Träffa de allra nyaste Linköpingsstatistikerna!Förslag till föredragningslista årsmöte 2010

1. Mötet öppnas
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av mötesledamöter:
A. Ordförande
B. Sekreterare
C. Två justeringsmän tillika rösträknare
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Mötets stadgeenliga utlysande
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomiberättelse
8. Styrelsens ansvarsfrihet
9. Val av styrelse för det kommande året:
A. Val av föreningsordförande (1 år)
B. Val av vice ordförande (1 år)
C. Val av föreningskassör (2 år)
D. Val av sekreterare (2 år)
E. Val av vice sekreterare (1 år)
F. Representant från Institutionen
G. Representant från StaLin
H. Övrig ledamot
I. Val av två revisorer
J. Val av valberedning (3 st)
10. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året.
11. Motioner och styrelsens förslag.
12. Fastställande av budget
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar